Az Alapítvány felépítése

Az Alapítvány Kuratóriuma

Mikesy György, elnök

  •  siket gyógypedagógiai tanár, két hallássérült és egy halló gyermek édesapja. A váci siketeket, értelmi fogyatékosokat oktató gyógypedagógiai intézmény (óvoda, ált. iskola speciális szakiskola, diákotthon, pedagógiai szakszolgálat) igazgatója, több társadalmi szervezet tisztségviselője, önkormányzati képviselő.

Vincze Tamás, tag

  •   siket festőművész- grafikus, aki a fővárosi siketeket oktató általános iskola tanára. Az Alapítvány egyik létrehozója, a mai napig aktív szerepet vállal a magyar jelnyelv oktatásának kifejlesztésében és elterjesztésében.

Szügyi Réka, tag

  •  angol tanár, aki megismerve a siketek jelnyelvét a nyelvoktatás több színterén – hallássérült gyermekek angolnyelvre oktatása, nyelvtanárok jelnyelvi képzése, stb. – igyekszik a hallássérültek esélyegyenlőségét megvalósítani.

Az Alapítvány titkársága

Spinnerné Takács Erika, titkár

  •  jelnyelvi tolmács, fő területe a művészeti (színházi) tolmácsolás. Magyarországon úttörőnek mondható  a színházi tolmácsolás területén.

 Zorkóczy Gábor, külső szakértő

  • Szponzori és együttműködési kapcsolatokat épített ki, megalapozta az Alapítvány kiállítótermének létrejöttét. 1996-ig az Alapítvány titkári funkcióját látta el.

2010 évi halála váratlanul ért mindenkit és igen nagy űrt hagyott maga után. Az Alapítvány minden közreműködője fájó szívvel gondol rá.